WE ARE HIRING – JOIN OUR TEAM

AVAILABLE POSITIONS

CLICKSYS SÖKER TVÅ FULL STACK PHP UTVECKLARE

Bli en del av vårt dream team!

Är du en duktig Full Stack PHP systemutvecklare och vill vara med och bygga framtidens digitala kommunikationslösningar samt arbeta med spännande projekt? Anslut dig till vårt team!

VI ÄR CLICKSYS

ClickSys är en snabbt växande startup grundad i Sverige med målet att hjälpa till att digitalisera världen med innovativa digitala lösningar och tjänster. Vi konceptualiserar kommunikation och interaktion genom att skapa skräddarsydd mjukvara och hårdvara för att generera spännande och engagerande miljöer där konsumenter fysiskt kan interagera med touch-screen interfaces.

Våra produkter hjälper kunder att fånga innehåll och öka konverterings frekvensen. Vi jobbar ständigt för att utveckla skräddarsydda lösningar för våra kunder och vi är stolta över att arbeta med internationella kunder i London, New York och Dubai.

VARFÖR JOBBA PÅ CLICKSYS

ClickSys erbjuder en kreativ arbetsmiljö med en ”can-do” attityd. Vi erbjuder utmanande karriärmöjligheter och personlig utveckling i en kultur som uppmuntrar till innovation, kreativitet och lärande. ClickSys är ett entreprenöriellt företag i ständig utveckling, där varje anställd gör en skillnad.

OM JOBBET

I rollen som Full Stack PHP utvecklare kommer du jobba med teamet i Borås som jobbar både med interna och externa projekt. Du kommer ansvara för och ta fram nya/förbättra tekniska lösningar som i sin tur ligger till grund för tjänsteleverans mot kund. Du kommer arbeta efter deadlines och säkerställa god utveckling och testning av funktionalitet. Du gillar balansen mellan Front- och Back-end arbete. Som person kompromissar du aldrig med kvalitet och har ett genuint intresse för teknik.

För att trivas i rollen behöver du:

 • Bra kunskap om PHP5/PHP7
 • Tidigare arbetat med PHP ramverk som CakePHP, Symfony, Laravel eller Zend
 • Bred kunskap om SQL och NoSQL databaser; MySQL (Percona/MariaDB), SQlite, ElasticSearch
 • Kunskap av tester (PHPUnit), testdriven utveckling och kontinuerlig integration
 • Erfarenheter av utveckla backend system och tillhandahålla REST APIs
 • Erfarenheter av git
 • Kunskaper om IT-säkerhet
 • Kunskap inom JavaScript

Personliga egenskaper

Då vi jobbar i mindre team ser vi gärna att du är en kommunikativ och tekniskt driven teamplayer med en can-do attityd. Vi ser även att du kan arbeta i projektform och kan både leda och driva mindre projekt vilket kräver att du är ansvarsfull och kan hålla deadlines. Svenska och engelska flytande i tal och skrift är viktigt för oss.

Övrig information

Antal tjänster: 2
Start: Så snart som möjligt
Plats: Borås
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt ök

Är du en av oss?

Maila ditt CV och personligt brev till [email protected] så hör vi av oss så snart vi kan!
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående, då vi gör ett löpande urval av ansökningarna. Ange referensnr 503. Bifogad bild uppmuntras.

Vid frågor går det bra att maila oss på [email protected]

CLICKSYS IS LOOKING FOR TWO FULL STACK PHP DEVELOPERS

Join our dream-team!

Are you a talented Full Stack PHP developer and want to be a part of in building the future of digital communication and working with other exciting projects? join our team.

WE ARE CLICKSYS

ClickSys is a fast growing startup founded in Sweden with the goal to help digitalize the world with innovative digital solutions and services. We conceptualize communication and interaction by creating bespoke software and hardware to generate exciting and engaging environments in which consumers can physically interact with touch-screen interfaces.
Our products help clients to captivate content and increase conversion rates. We are constantly working to develop customized solutions for our clients and we are proud to work with international clients located in for example London, New York and Dubai.

WHY WORK AT CLICKSYS

ClickSys offer a creative work environment with a can-do attitude. We offer challenging career opportunities and personal development in a culture that encourages innovation, creativity and learning. ClickSys is an entrepreneurial company in constant evolution, where every employee makes a difference.

ABOUT THE JOB

We are now looking for a PHP developer to join our team in theBorås office with both internal and external projects . The position starts as soon as possible.

In the role as a Full Stack PHP developer you will build automation services and tools to ensure that our users continue to have a great experience using ClickSys. You will be responsible for developing new / improving technical solutions, collaborating on testing and improving quality in a dynamic and agile environment. You like the diversity between front- and back-end work. As a person, you never compromise on quality and have genuine interest in technology.

SKILLS

 • Good knowledge of PHP5 / PHP7
 • Worked previously with PHP tools such as CakePHP, Symfony, Zend or Laravel
 • Broad knowledge of SQL and NoSQL databases; MySQL (Percona/MariaDB), SQlite, ElasticSearch
 • Knowledge of tests (PHPUnit), test-driven development and continuous integration
 • Experience of developing backend systems and provide REST APIs
 • Experience in git
 • Knowledge of IT security
 • Basic knowledge of JavaScript

DESIRED PROFILE

We prefer that you are a communicative and technologically-driven team player with a can-do attitude. We also see that you can work on a project basis, and can both lead and manage projects which require you to be responsible and meet deadlines. Swedish and English in speech and writing are important to us.

ARE YOU THE ONE WE ARE LOOKING FOR?

E-mail your resume and cover letter to [email protected], we will contact you as soon as possible! We recommend that you submit your application immediately as we make a continuous selection of applications.

For questions do not hesitate to e-mail us at [email protected]